RSM Croatia
Languages

Languages

Vlado Dumić
Senior revizor

Biografija - Vlado

Vlado Dumić je senior revizor u društvu RSM Croatia d.o.o. S višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga revizije i ostalih povezanih usluga sudjelovala je u reviziji brojnih hrvatskih i međunarodnih društava. Orijentiran je na reviziju financijskih izvještaja za profitne i neprofitne organizacije.