RSM Croatia
Languages

Languages

Martina Jaranović
Partner

Biografija - Martina

Martina Jaranović je Partner i voditelj revizije u društvu RSM Croatia d.o.o. S višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga revizije te ostalih povezanih usluga, orijentirana je primarno na reviziju financijskih izvještaja, verifikaciju troškova IPA projekata financiranih iz Europske unije te due diligence.